Helping The others Realize The Advantages Of قانون ثبت شرکت ها

پ (اصلاحی ۱۳۵۲/۸/۲۲) ـ شرکت‌های تعاونی روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت‌های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت‌های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.

در میان این چهار دفتر صرفا دفتر روزنامه و دفتر کل مشمول مقرات پلمپ دفاتر قانونی می باشد؛ با این توضیح که باید پیش از آنکه مطلبی در آن دفاتر درج گردد، توسط مامور اداره ثبت شرکت ها برگ شماری شده و پلمپ گردد. 

خلافی خودرو و روش های استعلام خلافی خودرو : دریافت نمره منفی با اس ام اس و خلافی خودرو با پیامک

تبصره۴ (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ و ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) ـ در مورد تغییراتی که باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر هفتصد و پنجاه ریال می‌باشد

مهندسی عمران مهندسی عمران– آب مهندسی معماری مهندسی راه و ساختمان مهندسی عمران نقشه برداری مهندسی نقشه برداری

۴ـ تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال ۳۰ ریال.

در این صفحه بر روی سربرگ تاسیس شخصیت حقوقی کلیک کرده و گزینه پذیرش درخواست تاسیس شخصیت حقوقی را فعال نمایید.

ثبت شرکت در کشور ایران بسیار انجام می شود و افراد زیادی برای هر نوع شرکتی که مایل هستند می توانند مدارک مورد نیاز را تحویل دهند و شرکت خود را به ثبت برسانند

چنانچه، با اطلاعات ثبت شده در سایت اداره ثبت شرکت ها موافقت شود ، باید اصل مدارک و مستندات لازم از طریق پست، به اداره click here مذکور تحویل داده شود.

مراجعه حضوری متقاضیان ثبت شرکت و موسسه و ثبت تغییرات مربوط به آنها ، علاوه بر اینکه برای این متقاضیان وقت گیر و هزینه بر بود، با تجمع این افراد در ادارات ثبت شرکت ها و درخواست های متعدد آن ها موجب کندی انجام روند امور ثبت شرکتها و موسسات در این ادارات نیز بود.

در این قسمت ، مدیران شرکت ، بازرسین و دارندگان حق امضا را مشخص نمایید.

کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات

خوشبختانه برای ثبت شرکت الزامی به اجاره واحدهای تجاری نیست و دفتر شرکت شما می‌تواند واحد مسکونی نیز باشد، به همین دلیل هزینه اجاره دفتر کار در ترکیه می‌تواند کمتر شود.

نهادهای دولتی و خصوصی نیز اعتماد زیادی به این نوع از شرکت‌ها دارند. امکان دریافت انواع تسهیلات بانکی و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بزرگ گواه همین اعتماد است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *